Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

tupfen
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
tupfen
tupfen
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatiredeveryday tiredeveryday
tupfen

March 27 2017

tupfen
Bać się i robić - to jest odwaga!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaataga ataga
tupfen
4747 7398 500
Reposted fromfrotka frotka viaataga ataga
tupfen
8982 493f
Reposted fromiamstrong iamstrong viajustonebullet justonebullet
tupfen
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
tupfen
9756 8252
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrykiss cherrykiss
tupfen
tupfen
4431 9028 500
Reposted frompianotea pianotea viaIriss Iriss
tupfen
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss

March 18 2017

tupfen
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viaIriss Iriss
tupfen
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viaohhwell ohhwell
tupfen
7192 2009
Reposted fromawezone awezone viaohhwell ohhwell
tupfen
tupfen
tupfen
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaataga ataga
tupfen
8218 c7a7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaataga ataga
tupfen
3543 61b4 500
Obessed 😍
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapotrzask potrzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl