Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

tupfen
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viaclerii clerii
tupfen
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viaataga ataga
tupfen
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viaataga ataga
tupfen
2360 53f2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamiktoria miktoria
tupfen
tupfen
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
tupfen
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
tupfen
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viajustonebullet justonebullet
tupfen
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaIriss Iriss

July 09 2015

tupfen
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viapotrzask potrzask
tupfen
tupfen
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirabell mirabell
tupfen
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viamirabell mirabell
tupfen
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamirabell mirabell
tupfen
Reposted fromsaski saski viadreamingboy dreamingboy
tupfen
tupfen

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
tupfen
7528 e8bb 500
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
8078 b786 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapotrzask potrzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl